Välkommen

Välkommen till bibliotekets sida för ämnet Kemi vid Linköpings universitet!

Här har vi samlat ett urval av informationsresurser och sökverktyg som är riktade till studenter, forskare och lärare vid Linköpings universitet.

Delge oss gärna förslag på information och länkar som ni anser användbara och som bör finnas med på denna sida!

Resurser

English version

This guide is also available in English.

IFM Kemi

Kemiavdelningens hemsida.

Boka en bibliotekarie

Arbetar Du med en uppsats, rapport eller kanske en avhandling och behöver tips om bra källor och sökteknik?

Nu kan Du som student, lärare eller forskare boka tid med en bibliotekarie.