Biblioterapeutiska träffar för LiU:s anställda: i samma rum

Varför

Biblioterapi - att genom en gemensam läsning av korta skönlitterära texter och ett reflekterande samtal kring dessa, få nya perspektiv på och redskap att hantera svåra situationer, obekväma känslor eller problem.
I flera andra länder är biblioterapi redan ett etablerat forskningsområde och nu även i Sverige.
På svenska universitets-/bibliotek erbjuds biblioterapi med olika teman och ändamål t. ex. LärarAkuten, Bokbandage, Studenter i coronatider Fyrkantiga ögon - träffar för LiU:s anställda.

Varför?
Vi, LiU:s anställda, får äntligen återgå till det normala som det var innan coronan. Därför inbjuder Linköpings universitetsbibliotek till biblioterapeutiska träffar för en stunds samvaro och gemenskap NU på plats i Studenthuset.
Med utgångspunkt i korta litterära texter reflekterar vi över livet i nuvarande stadiet av coronatider - stort som smått.

När?
25 oktober 2021 kl. 12:30-13:30
Var?
Studenthuset/Campus Valla
plan 2; sal SA 4
Med vem?
Tillsammans med Marie Wiberg och Magdalena Öström, bibliotekarier vid LiUs universitetsbibliotek.
Hur många?
Max åtta deltagare.

Välkommen att träffa oss

Tipsa oss om relevanta resurser m.m.