Masterprogrammet i Arbetsterapi/Folkhälsovetenskap/Fysioterapi/Logopedi/Medicinsk pedagogik/Omvårdnadsvetenskap: Ämnesguide

Här finns  ett urval information och resurser för dig som läser det integrerade masterprogrammet. 

För att del av bibliotekets hela utbud - gå till bibliotekets webbsidor.

biblioteket@liu.se - för alla tänkbara frågor, hänvisas vid behov vidare inom biblioteket!

Kontakt för Masterprogrammet i Arbetsterapi/Folkhälsovetenskap/Fysioterapi/Logopedi/Medicinsk pedagogik/Omvårdnadsvetenskap

Isolina Ek