Här finns  ett urval information och resurser för dig som läser Masterprogrammet i Medicinsk Vetenskap : Masterprogrammet i Arbetsterapi/Folkhälsovetenskap/Fysioterapi/Logopedi/Medicinsk pedagogik/Omvårdnadsvetenskap:

För att del av bibliotekets hela utbud - gå till bibliotekets webbsidor.

biblioteket@liu.se - för alla tänkbara frågor, hänvisas vid behov vidare inom biblioteket!

Kontakt för Masterprogrammet i Arbetsterapi/Folkhälsovetenskap/Fysioterapi/Logopedi/Medicinsk pedagogik/Omvårdnadsvetenskap

Isolina Ek