Välkommen

Välkommen till bibliotekets sida för IFM vid Linköpings universitet!

Här har vi samlat ett urval av informationsresurser och sökverktyg som är riktade till studenter, forskare och lärare vid Linköpings universitet.

Delge oss gärna förslag på information och länkar som ni anser användbara och som bör finnas med på denna sida!

Universitetsbiblioteket

Linköpings universitetsbibliotek består av fyra bibliotek på fyra Campus:

Boka handledning i informationssökning

Arbetar Du med en uppsats, rapport eller kanske en avhandling och behöver tips om bra källor och sökteknik?

Du som är student kan boka tid med en bibliotekarie .