Verkstad!

Nu är det dags att designa förändringar! Tänk som en användare: vad har kommit fram, vilka behov har användarna som vi kan möta lite bättre genom att förändra lite eller mycket?

En bra tankemodell kan vara:

XXX (användaren) behöver xxxxx (användarbehov) för att xxxxxxx (insikt).

Läs mer om Design thinking, och hitta fler tips i högermenyn.

 

Testa och utvärdera

I den här fasen handlar det om att testa våra förändringar, vår prototyp, på användaren och se om vi är på rätt väg. Prototypen behöver inte vara perfekt, det är bättre att snabbt testa något och sedan kanske behöva modifiera den innan en slutprodukt kan tas fram! Välj en metod och testa er prototyp!

Komma vidare

  • How-Wow-Now: en bra metod för att sortera idéer.
  •  6-3-5: gemensam idéutveckling