Varför UX?

Målet med UX på bibliotek är att skapa en bättre förståelse för användarnas behov, motivation, och svårigheter. Denna förståelse kan leda till att biblioteket utvecklar bättre tjänster och service åt användaren.

UX är ett sätt att kontrollera kvalité och att vi prioriterar rätt saker - lägger våra resurser på rätt saker.

Det vi ofta pratar om, "UX i vardagen", handlar om att användarundersökningar inte är en stor engångsinsats, utan något som görs kontinuerligt i vår arbetsvardag - det är då vi kan ha en dialog och en bra förståelse för våra användare. Oftast handlar det mer om att sticka upp ett finger i luften än att göra stora, omfattande undersökningar. Det innebär också att UX inte alls behöver vara något stort, krångligt och tidskrävande - utan en återkommande och mycket trevlig kontakt med våra användare.

Till sist - användarens ord är inte lag. Vi tolkar deras ord och beteende utifrån vår profession och gör en bedömning utifrån flera olika parametrar.