Metoder för snabbcheck

Nedan beskrivs några metoder som går att använda för en snabbcheck, i vissa fall med länkar till ytterligare information och beskrivning:

-Gerillatestning: ta fram ett kort och enkelt frågeunderlag och ställ frågan direkt till användarna! Det kan handla om någon kort fråga och ett par svarsalternativ samt möjlighet till svar som de själva kommer på. De allra flesta användare är väldigt trevliga och svarar gärna på frågor!

- Love- & break up-letter: be användarna skriva ett brev till det ni undersöker, vad som är bra, men framför allt vad som är mindre bra: vad vill de göra slut med? Lästips finns här.

- UX whiteboard: ställ en riktad fråga på bibliotekets/bibliotekens whiteboard för att alla ska kunna svara.

- Observation: vill ni veta något om t.ex. hur användarna närmar sig reservationshyllan? Observera dem! Läs om observation här.

 

Metoder för fördjupad insikt

Nedan beskrivs några metoder som kan användas när man vill nå en fördjupad insikt, exempelvis när man undersöker en process eller tjänst.

- Retrospektiv processintervju: användaren uppmanas att fundera igenom processen och beskriva den: före, under och efter. Vad fungerade bra, vad fungerade mindre bra. Vill de, får de möjlighet att illustrera med papper & pennor. Vi ber om tillstånd (https://cutt.ly/jjcliN6 )att spela in intervjun, samtidigt som det är bra att anteckna under tiden.

- Semistrukturerade intervjuer: intervjuer utifrån ett antal förberedda frågor som ställs i samma ordning till alla användare, där följdfrågor ställs utifrån de svar man får. Läs mer om metoden här.

- WLAP (Work Like A Patron): testa att använda den delen av bibliotekets utbud som ni ska utvärdera som en användare. 

- Användarresa: genom att låta användaren visualisera sin upplevelse så kan man identifiera så kallade 'pain-points'. Läs mer här: https://innovationsguiden.se/metodmallar_undersoka/ (scrolla ner ganska långt, eller läs allt och få mer inspiration till metoder).

- Pain & gain: låt användaren beskriva sina upplevelser under hela processen för att komma åt de svaga punkterna, läs mer här. Kan också kombineras som en visualisering under en retrospektiv processintervju.

Bilder

Whiteboard i Studenthuset