Ta hand om det insamlade materialet

När man undersökt är det dags att titta på vad man får ut av sitt material! 
Kanske har man redan under undersökningen sett saker man kan förändra eller undersöka närmre - go for it! Ofta behöver man försöka organisera sitt material och spana efter mönster, tendenser och frågetecken.

Färgpennor, post-it-lappar och kaffe/te är bra tips! Fundera på egen hand och samlas sedan och diskutera vad ni ser. Klustra post-it-lappar! Snart ser ni nog mönster och tendenser!

Men, se bakom vad som sägs: det är inte alltid en användarens önskan som är lösningen! Kanske handlar det snarare om att vi t.ex. behöver informera på annat sätt kring våra öppettider och att vårt digitala bibliotek finns tillgängligt dygnet runt, inte att bemanna våra diskar dygnet runt ;)

Det är vår profession som kan tolka resultatet och överväga genomtänkta förändringar!

Det här är verkligen en spännande fas!

UX is Not Design - The latest Voice of Customer and CX trends | Usabilla  Blog

Bra att ha-lista

  • färgpennor
  • papper: olika storlekar och färger
  • post it-lappar
  • whiteboards
  • tejp
  • kaffe/te