UX ska vara enkelt och roligt att komma igång med!

Välkommen till HuxFlux!

HuxFlux är en guide och en verktygslåda för att underlätta UX i vårt vardagliga arbete. Du/ni kan välja att använda materialet själva, men det går också bra att när som helst kontakta oss i UX-gruppen, ux@groups.liu.se.

I vänstermenyn hittar du undersökningsmetoder, analysmetoder och det vi kallar "verkstad" - vilket innebär resultatet tillbaka till användarna. Här finns en kort introduktion till UX, producerad av Digiteket: https://www.youtube.com/watch?v=2X7Pc9i_iHg

Först av allt behöver man ställa sig två grundläggande frågor, som är viktiga att ta sin utgångspunkt i och ha med sig:

1. Vad vill du/ni veta?

2. Varför vill du/ni veta det?

 

Kom ihåg! Den bästa UX:en är den som blir av!

UX-loppan

User Experience

Kontakta UX-gruppen

ux@groups.liu.se