Skriva uppsats

Skriva referenser

APA eller Vancouver används för fysioterapeutprogrammets inlämningsuppgifter/examensarbeten. Vi rekommenderar guiderna från Karolinska institutets bibliotek. 

APA  guide

Vancouver guide

 

Att skriva

plagiering, upphovsrätt, skrivprocessen

Publicera uppsatser/ examensarbeten elektroniskt

 

År 2005 togs beslut om målsättningen att alla examensarbeten och uppsatser producerade vid LiU ska publiceras elektroniskt.
Detta innebär bl.a. att fulltexten av arbetet görs tillgänglig på internet via LiU Electronic Press.