English version

 
Click on image to access an english version of this guide!

Allmän information

Välkommen till universitetsbibliotekets sidor för fysik vid LiU!

På dessa sidor finner du de viktigaste länkarna biblioteket erbjuder. Vi välkomnar förslag på resurser, både fria och sådana biblioteket borde köpa till sina samlingar.

Universitetsbibliotekets sidor

Kontaktuppgifter

Göran Lindgren  
Kontaktbibliotekarie för fysik
013-281907
 

Inköpsförslag

Vi välkomnar förslag på nya böcker och tidskrifter.

Lämna inköpsförslag

Genvägar

 

Tidskrifter

Biblioteket prenumrerar på cirka 10 000 elektroniska tidskrifter och 2000 tryckta tidskrifter. Alla titlar finns sökbara här:

   Sök på tidskriftstitlar

Databaser

   Scopus
   Springer Materials
   Web of Science
   
   Alla databaser vid LiU 

Böcker

I den lokala katalogen hittar du alla böcker, e-böcker, rapporter, osv, som universitetsbiblioteket äger. I Libris hittar du alla svenska universitetsbiblioteks samlingar.

   Lokal katalog
   Libris

 

Fjärrlån

Fjärrlån

Om du vill läsa en artikel eller bok som inte finns vid LiU, kan du beställa ett fjärrlån.