Engelska / English: Home

guide för dig som studerar engelska språket

Databaser och länksamlingar

Libris

Libris är de svenska universitets- och forskningsbibliotekens söktjänst. Markerar du Mitt bibliotek söker du bara bland LiUBs böcker och tidskrifter.

Sök i LIBRIS

Götabiblioteken

Sök i Götabiblioteken

Kontakt

För innehållet i denna ämnesguide svarar undervisningsteamet mot FilFak. Vill du kontakta oss nås vi på biblioteket@liu.se

    Genvägar