Lego Serious Play

Lego Serious Play (LSP) är en metod med byggstenarna ödmjukhet, respekt, acceptans och uppmuntran! Med stöd av en utbildad ledare bygger man metaforer som sedan utforskas och delas med varandra.  Metoden lämpar sig för alla typer av grupper/team.

LSP är en kreativ process för:

  • Problemlösning
  • Idégenerering
  • Fördjupad förståelse
  • Teambuilding
  • Nya perspektiv

LSP är en väl beprövad metod som bygger på lekens betydelse för lärandet. Metoden erbjuder en strukturerad lek med ett lärande-/förståelse-/utvecklingssyfte. Under en session bygger man metaforer, som man sedan berättar om. Att bygga metaforer förenklar att sätta ord på och berätta om saker som är svåra att beskriva enbart med ord, vilket i sig kan bidra till fördjupad förståelse och nya perspektiv.

    

Varför just Lego?

Lego är bara verktyget i metoden. Klossar, penslar och färg – vad som helst skulle egentligen kunna ersätta de små brickorna av plast! Men, Lego är flexibelt och samtidigt tillräckligt trubbigt för att alla ska kunna använda det utan att oroa sig för att skapa tillräckligt bra modeller.

Intresserad av Lego Serious Play?

Inom DigiMaker finns en utbildad facilitator av LSP. En workshop tar en till tre timmar, beroende på gruppens storlek och vilket fokus som önskas. Hör av dig till emma.burman@liu.se eller kom in och prata med oss på Drop in-tiderna.

Håll också koll på DigiMakers program - det kommer att finnas tillfällen med mini-workshops för att få testa på metoden!