Studenthuset Campus Valla

 Vi träffas och samtalar i grupp utifrån korta texter om utmanande situationer i läraryrket.
Kommande tillfälle fredagen den 20 maj  klockan 11.30-12.30

Samtalen är kostnadsfria 
Max antal deltagare: 10 personer.
Välkommen att anmäla Dig!