Program

Fullbokat, vi tar ej emot fler anmälningar.

Onsdag eftermiddag

12.45-13.15 Incheckning hus I, sal I101    
13.15-13.30 Välkommen!    
13.30-14.15 Inspirationsföreläsning - Myrna Palmgren, bemanningsplanerare mm    
14.15-14.30 Frågor + bensträckare    
14.30-15.00 Flexibel bemanning, vara där användarna är - Carolina Engfelt, Stockholms UB    
15.00-15.30 Fika    
15.30-16.00 Från plats till funktion – omorganisationen av UUBs infotjänst - Amanda Anderlid och Sara Langvik, Uppsala UB    
16.00-17.00 Rundvandring i Studenthuset, grupp 1 Bemötandesimulering (sal SH62), grupp 2    

Torsdag förmiddag

08.30-08.40 Samling i Studenthusets entré    
08.40-09.30 Rundvandring i Studenthuset, grupp 2 Bemötandesimulering (sal SH62), grupp 1    
09.30-10.00 Fika    
10.00-10.30

KB:s bemanningslösningar i yttre tjänst, under pandemin och efteråt - Philippa Andreasson, Anna Olofsson och Charlotte Grefveberg, Kungliga biblioteket

   
10.30-10.45 Diskussion och reflektion    
10.45-11.15 Erfarenheter från bemanning av infotjänst i biblioteket utan disk - Johanna Palm och Johanna Rayner, Linnéuniversitetets bibliotek    
11.15-12.00

Diskussion, reflektion och sammanfattning av dagarna

   

Anmälan, senast 29 april

Bilder