Söka, skriva och publicera

Etik och plagiering

NoPlagiat självstudieguide
Refero antiplagieringsguide
Urkund
Codex om regler och riktlinjer från Vetenskapsrådet och Uppsala universitet

Referera och publicera

Referensguide för APA (Karolinska Institutets bibliotek)
APA Citation Style - en Libguide från Mount Saint Vincent University
Citeringsteknik och citeringsstilar en sammanställning från LiUB

Informationssökning

Att söka information - en film från KIB

Akademiskt skrivande

Uppsatser

Uppsatser från LiU:s utbildningar

e-publicera din egen uppsats

Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext från olika lärosäten i Sverige.

Ex-jobben otillgängliga via biblioteket skaffas via centralarkivet: arkiv@liu.se eller registratorn: registrator@liu.se.