Tidskrifter och artiklar

Bibliotekets tidskrifter

Biblioteket prenumererar på över 16 000 tidskrifter.
Du kan söka bland alla bibliotekets tidskrifter (tryckta och elektroniska) i bibliotekets tidskriftslista: Tidskrifter, LiUB

Sök artiklar

Academic Search Complete indexerar cirka 8 000 tidskrifter inom alla ämnesområden
Artikelsök referenser till artiklar från svenska tidningar och tidskrifter
Retriever svenska dagstidningarnas artiklar i fulltext
Scopus multidisciplinär databas med citeringsuppgifter
Web of Science  referensdatabas med citeringssökning

E-publicering, LiU

Sök efter elektroniska uppsatser, rapporter, artiklar och avhandlingar publicerade av anställda och studenter vid LiU i DiVA