Tider och plats

Studenthuset Campus Valla

En serie biblioterapeutiska samtal .
Kommande tillfällen - inställda p g a corona.

Samtalen är kostnadsfria och fika ingår.
Max antal deltagare: 10 personer.
Välkommen att anmäla Dig!

 

Välkommen att anmäla Dig