Lagstiftning & Upphovsrätt

Upphovsrätten

Lagen om upphovsrätt skyddar kreatörer av konstnärliga och litterära verk  och ger upphovsmannen ensamrätt att bestämma hur ett verk ska kunna användas av andra. På senare år har olika licenssystem utvecklats för dem som vill dela med sig av sina verk till okända personer. Ett sådant  är Creative Commons. 

Så här stiftas nya lagar i Sverige

Creative commons: se en animation