Konferenser

Konferensdokumentation

​Konferenser​  är viktiga eftersom de ger forskare och professionen tillfälle att  träffas, att presentera sina egna forskningsresultat och idéer och hålla sig uppdaterade med vad som händer inom området. Konferensers olika föredrag och presentationer dokumenteras genom proceedings som ibland ges ut som temanummer av någon tidskrift eller arkiveras på konferensens webbplats. Stora konferenser som återkommer regelbundet varje eller vartannat år kan ha en stående webbplats med arkiv där materialet finns tillgängligt. 

Bibliotekets kontaktperson för ITN

Britt Omstedt's picture
Britt Omstedt
Kontakt:
Campus Norrköpings bibliotek
011 - 36 30 37