Databaser

Bibliotekets databaser

Biblioteket prenumererar på databaser som ger tillgång till artiklar ur de vetenskapliga tidskrifterna som våra studenter och forskare behöver i sitt arbete. Här är några att börja med. Listan omfattar resurser inom såväl datavetenskap, mediadesign, psykologi som företagsekonomiska aspekter. 

Bibliotekets kontaktperson för ITN

Britt Omstedt's picture
Britt Omstedt
Kontakt:
Campus Norrköpings bibliotek
011 - 36 30 37

Behöver du mer hjälp?