Github

Välkommen till en introduktion i versionshantering med Git! Welcome to an introduction to version control with Git

På två timmar kommer vi att gå igenom versionshantering i Github och hur du kan använda det för att stödja dina framtida projekt. Git är byggt för att vara så enkelt och intuitivt som möjligt, därför är dess kommandon och principer enkla att lära sig. Det är tillämpningen av dessa som gör Git till ett sådant kraftfullt verktyg, använt av både nybörjare och experter. Idag är Git världens mest använda verktyg för versionshantering och används inom flera av världens största företag. 

Detta evenemang för nybörjare förutsätter ingen förkunskap inom programmering och riktar sig till alla intresserade. Det enda du behöver för att delta är en egen dator.

Max antal deltagare/tillfälle: 15 

Anmälan till: digilab@bibl.liu.se

Välkommen!

Plats: DigiMaker, plan 5, Studenthuset, Campus Valla 

Datum och tider:

  • 8 november, 13-15 (fullbokat) 
  • 22 november, 13-15
  • 6 december, 13-15  
  • 11 december, 13-15

Workshopen kommer att hållas på engelska. The workshop will be held in English. 

During two hours we will cover the basics of version control with Github and how you can use it to support your future projects. Git was made to be as simple and intuitive as possible, so its commands and principles are easy to learn. The application of them is what makes Git such a powerful tool, used by beginners and experts alike. Today, Git is the most used tool for version control and is used by many of the largest companies in the world.

This beginner event requires no previous experience in programming and is aimed towards anyone interested. The only thing you need to participate is a computer.

Maximum number of participants/occasion: 15 

Sign up by email to: digilab@bibl.liu.se

Welcome!

Location: DigiMaker, 5th floor, Studenthuset, Campus Valla

Workshop occasions:  

  • 8 November, 13.00-15.00 (full)
  • 22 November, 13.00-15.00
  • 6 December, 13.00-15.00
  • 11 December, 13.00-15.00

The workshop will be held in English.