Excel

Utnyttjar du Excels fulla potential? Are you using Excel to its full potential?

Välkommen på en orientering i Microsoft Excel.

På två timmar kommer vi att förklara några av Excels mest grundläggande funktioner och ge dig allt du behöver för att att kunna använda Excel i ditt arbete. 

Excel är ett briljant verktyg med större potential än de flesta användare tror. Med rätt funktioner och datatyper blir bearbetning av stora datamängder enkel och roligt.

Det är även ett superbt verktyg för visuella datapresentationer. Denna workshop förutsätter inga förkunskaper utan riktar sig till nybörjare och andra intresserade. Ta med en egen dator.

Max antal deltagare/tillfälle: 15

Anmälan tilldigilab@bibl.liu.se 

Välkommen! 

Plats: DigiMaker, plan 5, Studenthuset, Campus Valla                      

(If needed the workshop will be held in English.) 

   Datum och tider:

  •  5 november, 13-15 (fullbokat)
  • 19 november, 13-15 (fullbokat)
  • 3 december, 13-15 (fullbokat)

Workshop: How to work with Excel!

In a two-hour workshop, we will explain some of Excel's most useful features and provide you with all you need to successfully use it in your work. 

Excel is a brilliant tool with a greater potential than most users realize. With the right functions and data types, processing big data becomes easy and fun.

It is also a great tool for visual data representations. The workshop doesn't require any previous Excel experience and targets beginners and anyone interested in Excel. All you need to bring is your own computer.

Maximum number of participants per occasion: 15

Sign up via email to: digilab@bibl.liu.se

Welcome!

Location: DigiMaker, 5th floor, Studenthuset, Campus Valla 

Workshop occasions, autumn 2019:

  • 5 November, 13.00-15.00 (full)
  • 19 November, 13.00-15.00 (full)
  • 3 December, 13.00-15.00 (full)