Workshops och evenemang

Design Thinking för praktisk problemlösning

Design Thinking är ett arbetssätt och en filosofi för att hitta kreativa och praktiska lösningar. Vi introducerar arbetssättet och hjälper dig att komma igång med enkla och handfasta verktyg för att gå från att förstå och definiera problem till att utforska, prototypa och testa lösningar.

2h 30min–3h, minst 10 personer.

Anmälan / bokning: Wolmar Nyberg Åkerström

Git för versionshantering av källkod, data och text

Git är ett populärt verktyg för att hålla koll på versioner och samarbeta med andra. Vi introducerar grunderna i versionshantering för källkod, mindre dataset och andra dokument och hjälper dig komma igång med Git och GitLab på LiU (gitlab.liu.se).

Ta med dig egen dator med Git och SourceTree installerat (finns i MinIT). Vi talar engelska om det behövs.

2h, max 15 deltagare.

Anmälan / bokning: Wolmar Nyberg Åkerström

Schemalagda tillfällen:
 • Vallabiblioteket, plan 4, DigiMaker, 10 april, kl. 10.15–12.
 • Vallabiblioteket, plan 4, DigiMaker, 8 maj, kl. 15.15–17.

NVivo för kvalitativ analys och undersökningar

NVivo är ett verktyg för kvalitativ dataanalys. Vi ger dig en överblick av vad du kan göra med NVivo och hjälper dig att komma igång med att importera, utforska och analysera dina dokument, bilder och insamlade data.

Ta med dig egen dator med NVivo installerat:
https://insidan.liu.se/it/dator-lagring-och-programvara/nvivo?l=sv

2h, max 15 deltagare

Anmälan / bokning: Wolmar Nyberg Åkerström

Schemalagda tillfällen:
 • Vallabiblioteket, plan 4, DigiMaker, 14 mars, kl. 13.15–15
 • Vallabiblioteket, plan 4, DigiMaker, 28 mars, kl. 10.00–12.00 (Full)
 • Vallabiblioteket, plan 4, DigiMaker, 9 maj, kl. 10.15–12

Python-programmering för nyfikna – Kom igång med Jupyter Notebook

Python är lättläst, enkelt att lära sig och används flitigt inom många forskningsfält.. Vi ger dig en introduktion till Python som verktyg i akademiska sammanhang och hjälper dig att komma igång, hitta lärresurser och ta första stegen med Jupyter Notebook.

Ta med dig egen dator. Vi talar engelska om det behövs.

2h, max 15 deltagare

Anmälan / bokning: Wolmar Nyberg Åkerström

Schemalagda tillfällen:
 • Vallabiblioteket, plan 4, DigiMaker, 11 april, kl. 15.15–17
 • Vallabiblioteket, plan 4, DigiMaker, 23 maj, kl. 10.15–12 (Full)

R-programmering för nyfikna – Kom igång med RStudio

R har en lång tradition inom statistisk, datavisualisering och artificiall intelligens och bygger på ett stort nätverk av användare. Vi ger dig en introduktion till R som verktyg i akademiska sammanhang och hjälper dig att komma igång, hitta lärresurser och ta första stegen med RStudio.

Ta med egen dator. Vi talar engelska om det behövs.

2h, max 15 deltagare

Anmälan / bokning: Wolmar Nyberg Åkerström

Schemalagda tillfällen:
 • Vallabiblioteket, plan 4, DigiMaker, 28 mars, kl. 15.15–17

Text mining och “fjärrläsning” för att utforska stora mängder text

Text mining är ett sätt att lyfta fram mönster och betydelsefull information från stora textsamlingar. Vi introducerar begreppet "fjärrläsning" med praktiska exempel och hjälper dig att prova på och orientera dig bland olika verktyg.

Ta med dig egen dator. Vi talar engelska om det behövs.

2h, max 12 deltagare

Anmälan / bokning: Wolmar Nyberg Åkerström

Schemalagda tillfällen:
 • Vallabiblioteket, plan 4, DigiMaker, 24 maj, kl 10.15–12
  • kl. 10.15–11.00 Introduktion till fjärrläsning med praktiska exempel
  • kl. 11.00–12.00 Prova på och orientera dig bland olika verktyg

Visualisering för att utforska platser, begrepp och händelseförlopp

Visualisering är ett sätt att utforska, dokumentera och kommunicera information som t.ex. kartor, tidslinjer och diagram. Vi introducerar visualisering med exempel från humaniora och samhällsvetenskap och vi hjälper dig att prova på och orientera dig bland olika tekniker.

Ta med dig egen dator. Vi talar engelska om det behövs.

2h, max 20 deltagare

Anmälan / bokning: Wolmar Nyberg Åkerström

Schemalagda tillfällen:
 • Vallabiblioteket, plan 4, DigiMaker, 10 maj, kl 10.15–12
  • kl. 10.15–11.00 Introduktion med exempel från humaniora och samhällsvetenskap
  • kl. 11.00–12.00 Prova på och orientera dig bland olika verktyg

Data Boot Camp : Basic Lab Skills for Research Computing

Software Carpentry aims to help researchers get their work done in less time and with less pain by teaching basic research computing skills. This hands-on workshop will cover basic concepts and tools, including program design, version control, data management, and task automation. Participants will be encouraged to help one another and to apply what they have learned to their own research problems.

Bring your own computer.

2 full days

Virtual Reality for reviving history, exploring space, understanding human anatomy and envisioning architecture

Virtual reality (VR) is a new medium with a rapidly growing amount new content and application domains. We introduce VR, equipment and content with examples from research, education, business and entertainment.

30–60 min

Anmälan / bokning: Wolmar Nyberg Åkerström

XML and databases for encoding and exploring interpretations of text

XML is a set of rules for encoding documents – making them accessible to humans and machines alike. We introduce the grammar and applications of XML with examples from literary studies and linguistics and we help you try out and discover different tools to encode and explore your data.

Bring your own computer. The workshop will be in english if necessary.

Anmälan / bokning: Wolmar Nyberg Åkerström

Föreslå eller boka en aktivitet?

Under våren och sommaren kommer vi att utveckla och bjuda in till workshops och evenemang med koppling till digitalisering av information och arbetssätt. Kom gärna med önskemål, förslag eller frågor. Kontakta oss enklast via mejl.

Wolmar Nyberg Åkerström