Det självständiga arbetet

Att genomföra en studie och skriva ett vetenskapligt arbete kräver en hel del förkunskaper. Böcker om forskningsmetodik, vetenskaplig metod och akademiskt skrivande är grundläggande läsning inför och under det självständiga arbetet.

På plats fysiskt i biblioteket finns dessa böcker samlade på flera olika hyllor.

På hylla 001.4 finns böcker kring allmän forskningsmetodik och statistiska metoder.

Hylla 170 innehåller böcker om etik.

Samhällsvetenskaplig forskningsmetodik hittas på hylla 300.72.

För böcker om vetenskapligt skivande är det hylla 808.02 som gäller.