Böcker

Det finns många olika typer av böcker...

Biblioteket tillhandahåller massor av böcker till sina användare. Om du är student har du inte bara förmånen att kunna låna hem tryckta böcker, ex vis kurslitteratur från biblioteket, du kan även sitta hemma och på din egen dator läsa de e-böcker som biblioteket har köpt in. Om du sitter hemma och vill komma åt bibliotekets e-böcker, databaser eller e-tidskrifter måste du logga in med ditt LiU-ID. 

Böcker