Tidskrifter

Olika sorters tidskrifter

Det finns olika sorters tidskrifter, vetenskapliga, fack och populärvetenskapliga. Här nedan syns en tabell från Högskolan i Jönköping över vad som skiljer dessa sorters tidskrifter åt.

Ytterligare exempel på vad som skiljer olika sorters tidskrifter och tidningar åt hittar ni hos Högskolan i Borås : Guide till olika sorters tidskrifter och tidningar.

Hämtat från: http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/vetenskapliga-publikationer---en-introduktion/vad-kannetecknar-olika-tidskrifter.html (Accessed: 26 February 2018).

Vad är...?

Söktjänster