För nya studenter

Linköpings universitets bibliotek (LiUB) har c:a 100 anställda fördelade på fyra campus och fyra bibliotek, Campus Norrköpings bibliotek, Medicinska biblioteket, Valla biblioteket och Byggmästar John Mattsons bibliotek. Dessutom finns ett lager för böcker i Bokladan, varifrån man kan beställa fram material.

LiUB har vad man kallar för flytande samling. Det betyder att böckerna flyttas mellan biblioteken beroende på var de används. När en bok återlämnas vid ett av biblioteken ställs den på hyllan på det biblioteket. När boken sedan efterfrågas på ett annat av biblioteken kan de lätt reserveras och skickas dit. 

Böcker söks och reserveras via bibliotekets söktjänst, Unisearch