Här finns resurser för studenter som går Socionomprogrammet vid Linköpings universitet, Campus Norrköping

Välkommen!

Använd med fördel rullgardinsmenyn till vänster för att orientera dig i ämnesguiden. 

Är du ny student finns illustrerade manualer som ex vis visar dig hur du använder bibliotekets sökverktyg för att hitta din kurslitteratur men även ett välkomstdokument som hjälper dig att orientera dig på Campus Norrköpings bibliotek. Skall du göra självständiga arbeten av olika slag finns anpassat material, bra webblänkar till dokument som hjälper dig med ex informationssökning eller tips på metodlitteratur.

Under hela utbildningen kommer du arbeta med att söka, värdera och använda information.

I detta arbete kan det ibland vara bra att på ett och samma ställe hitta information om: 

  • Informationssökning
  • Forskning i för dig relevanta samhällsvetenskapliga ämnen
  • Kritisk värdering av information
  • Att förstå referensernas funktion i den vetenskapliga texten
  • Det självständiga arbetet
  • Vetenskaplig publicering

Välkommen att höra av dig till mig eller till biblioteket@liu.se om du har frågor!