Bibliotekets databaser

Biblioteket prenumerar på databaser som ger tillgång till de vetenskapliga tidskrifterna som våra studenter och forskare behöver i sitt arbete. 

Exempel på databaser och uppslagsverk för byggforskningsområdet

Behöver du mer hjälp?