Databaser

Bibliotekets databaser

Biblioteket prenumerar på databaser som ger tillgång till de vetenskapliga tidskrifterna som våra studenter och forskare behöver i sitt arbete. 

Exempel på databaser och uppslagsverk för byggforskningsområdet

Loading ...

Kontaktbibliotekarie ITN

Britt Omstedt's picture
Britt Omstedt
Kontakt:
Campus Norrköpings bibliotek
011 - 36 30 37

Behöver du mer hjälp?