Konferensdokumentation

Konferenser​  är viktiga eftersom de ger forskare tillfälle att  träffa andra forskare, att presentera sina egna forskningsresultat och att hålla sig uppdaterade med vad som händer inom forskningsområdet. Konferensers olika föredrag och presentationer  dokumenteras genom proceedings som ibland ges ut som temanummer av någon tidskrift eller arkiveras på konferensens webbplats. Stora konferenser som återkommer regelbundet varje eller vartannat år kan ha en stående webbplats där materialet finns tillgängligt. Konferenser flyttar oftast runt, 2019ordnas t.ex. RAIL2019 i Norrköping. 

Transportation Research Procedia

Transportation Research Procedia är en open access-publikation specialiserad på att samla och tillgängliggöra konferensbidrag inom                                  transportforskning.