Akademisk hederlighet

I det akademiska arbetet ingår att kunna citera och referera på korrekt vis till andras arbeten som man berör i sin egen text. Även om det sker oavsiktligt kan dålig citerings- och referensteknik leda till misstankar om plagiering. Därför är det viktigt att skapa goda rutiner för hur man  skiljer på sina egna och andras tankar genom referatmarkörer, citat och referenser i sin egen text.                         

Det gäller även att tänka på upphovsrätten särskilt vad gäller bilder och figurer. Råd och tips om citering, referenshantering och upphovsrätt får du i bibliotekets guider nedan.         

Du har också möjlighet att kontakta oss för personlig vägledning via länkarna  till höger. 

Citera och referera korrekt    Läs mer om plagiering och upphovsrätt

Behöver du hjälp med referenser och källförteckning?