Tidskrifter & tidningar inom transportområdet

Tidskrifter kan vara av olika slag; vetenskapliga, populärvetenskapliga och branschtidskrifter.

För  den som söker forskningsresultat är naturligtvis de vetenskapliga granskade, peer reviewed, tidskrifterna första valet. Dessa är sökbara via de stora internationella databaserna listade under Databaser i menyn till vänster. 

För omvärldsbevakning och vad som sker inom branschen, pågående projekt, omdiskuterad lagstiftning m.m. kan det vara god idé hålla sig ajour med några branschtidskrifter. Även om vissa av dessa kommer till oss i pappersform så har flera av dem också en webbsida med ett artikelarkiv. 

För den aktuella debatten och  politiska utvecklingen gäller att ta del av våra stora dagstidningars innehåll. Det kan du göra via respektive tidnings webbupplaga men då riskerar du att den intressanta artikeln ligger baom betalvägg.  Databaser som Mediearkviet och Artikelsök indexerar och presenterar artiklar i fulltext gratis för dig som student eller anställd vid LiU.

Vetenskapliga tidskrifter

Dagstidningar, populärvetenskapliga och branschtidskrifter

Även branschtidskrifter och dagstidningar kan vara  användbara i ditt arbete som bakgrundsbskrivning och omvärldsbevakning. Artiklar  ur svenska tidskrifterna och tidningar finner du genom databaserna Mediearikivet och Artikelsök. 

Behöver du mer hjälp?