Bibliotekets databaser

Biblioteket prenumererar på databaser som ger tillgång till de vetenskapliga tidskrifterna som våra studenter och forskare behöver i sitt arbete. 

Databaser och uppslagsverk för transportforskning

Behöver du mer hjälp?