Hitta examensarbeten och uppsatser

Publicera din egen uppsats/examensarbete elektroniskt vid LiU

Publicera din uppsats/examensarbete elektroniskt via universitetets förlag Linköping University Electronic Press

- gör arbetet synligare och sökbart via Google, Google Scholar, Uppsök etc
- ger dig en  internetlänk att bifoga i t.ex. ditt CV

Så här publicerar du elektroniskt - mer information och instruktioner