Biblioteksservice

Biblioteksservice

Bibliometri
Bibliometri innebär kvantitativa studier av vetenskapliga publikationer, t ex med avseende på produktion och produktivitet, genomslag ("impact"), samarbetsmönster och ämnesstruktur.
Har du eller din forskargrupp frågor kring bibliometri? Hör av dig till Bibliometrigruppen vid Linköpings universitetsbibliotek så kan vi diskutera vad vi kan bistå med.

Citera och referera
Syftet med en referenslista är att redovisa de källor som du har använt.
Det finns flera olika sätt att skriva referenser på och många stilar att välja mellan. Några av de vanligaste, som Harvard, APA med flera, hittar du på vår sida om citeringsteknik och citeringsstilar.

Fjärrlån
Som anställd eller student kan du beställa in material som du behöver för dina studier eller forskning från andra bibliotek om vi inte har det i våra samlingar.

Inköpsförslag
Lämna gärna förslag på nya böcker till biblioteket. Du meddelas så snart vi fått in boken.

LiU E-press och publikationsdatabasen
Linköping University Electronic Press är universitetets elektroniska förlag som publicerar doktors- och licentiatavhandlingar, studentuppsatser, konferensartiklar, tidskrifter, vetenskapliga serier och databaser på Internet. E-press har kompetens inom upphovsrätt, tips för hur man kan parallell-publicera sig på nätet och i en tidskrift och tips för hur man kan göra skrifter tillgängliga som inte längre finns att köpa.
Linköpings universitets publikationsdatabas innehåller referenser till material publicerat i tidskrifter, böcker och konferensproceedings av anställda vid Linköpings universitet och Landstinget i Östergötland.

Kurslitteratur
Meddela kontaktbibliotekarien så snart ny kurslitteratur föreligger eller när ändringar görs. Då kan vi hålla bibliotekets bokbestånd aktuellt så att studenterna finner det de letar efter.

Undervisning
Biblioteket bedriver kursverksamhet i informationssökning. Om du önskar kan vi skräddarsy undervisning åt dig eller din studentgrupp.
Vill du som forskare/lärare bli uppdaterad vad gäller t ex databaser och elektroniska tidskrifter gör vi gärna "hembesök" på institutionen.
Om du har studenter som arbetar med ett projekt eller skall skriva en uppsats kan du ta kontakt med oss så ger vi en kurs i informationssökning som skräddarsys efter era önskemål - t ex föreläsning, seminarium eller övning i datorsalar.
Bibliotekets undervisning för studenter i grundutbildning är kostnadsfri.

Upphovsrätt och plagiering
Upphovsrätt och plagiering är två begrepp som ofta blandas ihop. På Linköpings universitetsbibliotek bygger vi upp kunskap inom dessa områden och vi ska vara en resurs i arbetet mot plagiering på Linköpings universitet.