Resurser

Databaser

Använd bibliotekets databasresurser för att söka efter artiklar inom ditt område! Ett urval relevanta databaser hittar du nedan. Vill du söka bland bibliotekets alla databaser -  gå hit!

Analytical abstracts - (endast LiU) täcker de senaste teknikerna och tillämpningarna inom analytisk kemi  

ICSD web - Världens största databas för fakta om nästa alla kända oorganiska kristallstrukturer, cirka 100 000. Fungerar också som ett verktyg för att identifiera kristallina faser.

Inspire: High energy physics information system - Söker bland fler än 500.000 högenergifysikrelaterade artiklar, inklusive pre-prints, e-prints, tekniska rapporter, konferensbidrag och avhandlingar. Indexeras av SLAC och DESY sedan 1974.

Institute of Physics journal database - Fritt att söka i, men fulltexten är begränsad till LiU. Söker elektroniska tidskriftsartiklar från Institute of Physics.

Materials science engineering database - Materials Science & Engineering Database inkluderar bl a METADEX som är den enda heltäckande källan för information om metaller och legeringar, deras egenskaper och tillverkning. Innehåller referenser från 1965 och framåt från vetenskapliga tidskrifter, konferenser, rapporter m fl. Innehåller även Ploymer Library med material från 1972 och framåt.

Nationellt produktregister för läkemedel (NPL) - Läkemedelsverket står bakom denna databas där du kan söka på substanser och se i vilka läkemedel de förekommer. Hjälptext hittar du här.

Powder diffraction file - biblioteket har en enavändarlicens, men den är placerad på IFM, Tunnfilmsfysik. Kontakta Fredrik Eriksson på tunnfilmsfysik om du vill använda den. Han kan också bistå med hjälp hur du söker.

PubChem är en av databaserna som finns på NCBI:s hemsida, välj databas i rullisten. PubChem finns med inriktning på substanser, strukturer och bioaktiva ämnen.

PubMed - referenser till tidskriftsartiklar inom medicin, biomedicin, biokemi, analytisk kemi, klinisk och forensisk kemi m.m. 1948-

ReAxys - (endast LiU) faktadatabas om kemiska föreningars egenskaper. Avancerad struktursökning med möjlighet att söka på reaktioner och planera synteser.

Scopus - (endast LiU) multidisciplinär databas som indexerar över 18 000 tidskrifter inom framför allt naturvetenskap, teknik, medicin och samhällsvetenskap från 1966 och framåt. Det finns också webbresurser från Scirus samt patent från US Patent and Trademark Office (USPTO). Räknar citeringar 1996-

Springer Materials (Landolt Börnstein) - (endast LiU) unik och validerad data om 250 000 föreningar och material, 3000 olika egenskaper, och med hänvisningar till 1 200 000 litteraturreferenser. 

Web of Science - (endast LiU) multidisciplinär databas som indexerar över 12 000 tidskrifter inom naturvetenskap, teknik, medicin, samhällsvetenskap och humaniora från 1975 och framåt. Den mest använda databasen för citeringsinformation.

Fulltextarkiv

ABC Chemistry

arXiv.org
Open access till ca. 600.000 pre-prints inom fysik, matematik, datavetenskap, kvantitativ biologi, och statistik.

biorxiv.org
The preprint server for biology.

Chemistry Central

DOAJ

SwePub och DiVA

SwePub

Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.

DiVA

Sök forskningsmaterial framställt vid Linköpings universitet och Östergötlands läns landsting.

Google scholar

Google scholar

Med hjälp av Google Scholar går det att söka efter vetenskaplig litteratur som avhandlingar, böcker, referat och artiklar från vetenskapliga förlag, organisationer, preprintarkiv, universitet och andra akademiska organisationer. Användare vid LiU eller med LiU-ID kan använda den här länken. Då finns knappen i anslutning till referenserna. Den leder till artikeln eller till ett beställningsformulär och andra funktioner