Söka, skriva & publicera

Akademiskt skrivande

Skrivguiden - om akademiskt skrivande från svenska bibliotek i samarbete.

Referera och publicera

Citeringsteknik och citeringsstilar - sammanställning av olika stilar och tekniker
Citering och referenser - Lunds universitetsbibliotek
Referenshanteringsprogram - tillgängliga via LiUB

Praktiska tips

Bevaka dina favorittidskrifter via JournalTOC

Utskrift från privat dator 

Fråga forskare få svar från LiU:s forskare.

Uppsatser

Uppsatser från Teknisk biologi

e-publicera din egen uppsats

Uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext från olika lärosäten i Sverige.

Ex-jobben otillgängliga via biblioteket skaffas via centralarkivet: arkiv@liu.se eller registratorn: registrator@liu.se.

Peer review

Vad är en vetenskaplig artikel?

When science becomes too easy: Science popularization inclines laypeople to underrate their dependence on experts från Public understanding of science, 2016

Källkritik

How To Spot Fake News
Källkritik för Internet av Göran Leth & Torsten Thurén