Tidskrifter/Artiklar/Databaser

Bibliotekets tidskrifter

Biblioteket prenumererar på över 13 000 elektroniska tidskrifter och 2 000 tryckta.
Du kan söka bland alla bibliotekets tidskrifter, både tryckta och elektroniska i bibliotekets tidskriftslista.
Tidskrifter, LiUB

Databaser

Academic Search Premier Indexerar cirka 8 000 tidskrifter inom alla ämnesområden
Business Source Premier 
EconLit Indexerar artiklar ur tidskrifter, böcker, avhandlingar och konferenshandlingar inom ekonomi
PubMed
Reaxys kemiska föreningar, kemiska reaktioner och relaterade litteraturreferenser - data från tre källor: Beilstein, Gmelin och The Patent Chemistry Database.
Scopus Multidisciplinär databas med citeringsuppgifter
Web of Science med Science Citation Index - referensdatabas med citeringssökning

Sök artiklar i fulltextsamlingar

Peer review

Vad är en vetenskaplig artikel?

When science becomes too easy: Science popularization inclines laypeople to underrate their dependence on experts från Public understanding of science, 2016

Fria tidskrifter

DOAJ och PLoS är tjänster för vetenskapligt och granskat publicerat material fritt tillgängligt.