Alumni

Har du tagit examen och börjat arbeta?

Om du är yrkesverksam kan du fortsätta använda denna ämnesguide! Kanske ställer din arbetsgivare krav på att du skall hålla dig ajour med forskning som rör ditt yrke? Kanske skall du fortbilda dig på arbetstid och behöver låna kurslitteratur? Oavsett bör du kolla om du har ett större bibliotek nära dig - arbetar du på en större myndighet eller ex vis ett större socialtjänstkontor kan det hända att din arbetsgivare tillhandahåller resurser i form av ett arbetsplatsbibliotek och/eller databaspaket som du kan använda. Annars har du, även om du inte längre studerar, rätt att använda närmaste högskole- eller universitetsbibliotek. Skillnanden ligger i att du får ett "vanligt" lånekort, detta kan du använda för att låna böcker eller använda bibliotekets datorer för informationssökning. 

Däremot kan du inte, som när du var student, sitta hemma och söka i prenumerationsdatabaser eller läsa e-tidskrifter och e-böcker hemifrån.

Om du bor och arbetar långt i från närmaste högskole- och universitetsbibliotek räcker denna ämnesguide långt. Här erbjuds du resurser som är öppna och tillgängliga för alla som har en internetuppkoppling. Under rubriken Media hittar du en ingång benämnd Open Access, där finns länkar till s.k. Öppna tidskrifter, Peer Review-tidskrifter som publicerar sitt innehåll fritt för alla. Forsknings- och utvecklingsenheterSvenska myndigheter och ex vis intresse-organisationer publicerar sedan många tillbaka forskningsrapporter, utredningar, handböcker m.m. fritt tillgängligt på webben. 

Litteratur