Informationssökning

När man ska söka efter information gäller det att veta vad man letar efter för att veta var man ska söka.

Det går att göra allmänna och mer specifika sökningar på stora mängder material i samsökningsverktyg som Unisearch och man kan välja att redan från början rikta in sig på ett ämnesområde eller materaltyp genom specifika söktjänster, som Mediearkivet eller InfoTorg

Databaser och Sökverktyg

Söka böcker kan man göra via:

  • Unisearch - välj 'Böcker på LiUs bibliotek' i rullistan
  • Libris - Sveriges nationella bibliotekskatalog
  • Göta biblioteken - folkbiblioteken i Östergötlands katalog

Söka artiklar:

  • Artikelsök - Svenska tidskrifts- och tidningsartiklar
  • Unisearch - välj 'artiklar' i rullistan
  • Mediearkivet - Arkiv med svenska och norska tidskrifter, tidningar och fackpress 
  • Scopus - Ämnesöverskridande databas inom främst naturvetenskap, teknik, medicin och samhällsvetenskap

Söka avhandlingar:

  • Diva - forskningspublikationer och studentuppsatser från flera svenska lärosäten
  • LiUDiva - publikationer och studentuppsatser från LiU
  • Libris - Sveriges nationella bibliotekskatalog, innehåller böcker, tidskrifter, noter, avhandlingar, kartor m.m.

Fler sökvägar: