Media

Olika typer av källor...

Under din utbildning kommer du komma i kontakt med många olika typer av källor, främst olika typer av texter. Du är, under din utbilldning, både konsument och producent av texter. Du kommer behöva införskaffa kunskaper, färdigheter och ett öppet sinnelag för att behärska konsten att söka, värdera och använda information i ett akademiskt sammanhang. 

I vänster marginal finns underrubriker som leder dig till mer information om olika källor som du kommer använda i dina studier men som du med all säkerhet även kommer använda i ditt framtida yrkesliv!