För nya studenter

Stödfunktioner

Om biblioteket

År 2011 ...omsatte universitetsbiblioteket 107 048 000 kr, varav 25 432 000 kr gick till media ...hade biblioteket 89 helårsanställda ...höll biblioteket öppet 69 timmar i veckan och besöktes en genomsnittlig dag av 4281 personer ...besöktes bibliotekets webbplats 1 172 911 gånger ...fick biblioteket 1 956 frågor till sin elektroniska

Vallabiblioteket i framtiden!