Support

Boka en bibliotekarie

Arbetar du med en uppsats, rapport eller avhandling och behöver tips om bra källor och sökteknik?
Boka en bibliotekarie

IT-support

Datorsupport - här lär du dig (se under IT-hjälp och guider) bl.a. att i Word:

  • Skapa en innehållsförteckning
  • Välja på vilken sida sidnumreringen ska starta
  • Infoga kommentarer
  • Uppdatera innehållsförteckningen.

Fjärrlån

Behöver du låna in litteratur från något annat bibliotek?
Här finns mer information!