Referenshanteringsprogram

Referenshanteringsprogram

För att förenkla hanteringen av referenser och referenslistor finns det flera olika verktyg, så kallade referenshanteringsprogram. Med dem kan du samla, organisera och presentera dina referenser. Du slipper att skriva bibliografier eller referenslistor för hand. Detta sköter referenshanteringsprogrammet.

Det finns olika programalternativ, några av dessa är:

    Mendeley
    EndNote
    Zotero

Resurstillfällen

Medicinska biblioteket erbjuder öppna introduktioner flera gånger per termin i referenshanteringsprogrammet Mendeley (till både LiU-anställda och studenter).

Du eller din grupp kan också boka handledning om ni har fler frågor.