Referenshanteringsprogram

Referenshanteringsprogram

För att förenkla hanteringen av referenser och referenslistor finns det flera olika verktyg, så kallade referenshanteringsprogram. Med dem kan du samla, organisera och presentera dina referenser. Du slipper att skriva bibliografier eller referenslistor för hand. Detta sköter referenshanteringsprogrammet.

Det finns olika programalternativ, några av dessa är:

Vi erbjuder introduktioner i referenshanteringsprogrammen Zotero och EndNote (till både LiU-anställda och studenter).

Skriver du uppsats själv, eller är ni flera som skriver samtidigt och behöver hjälp med att ordna era referenser? Vi kan ordna ett introduktionstillfälle för dig eller er.

Boka introduktion

Resurstillfällen

Medicinska biblioteket erbjuder öppna introduktioner flera gånger per termin i referenshanteringsprogrammen Zotero och EndNote.