Referenshanteringsprogram

Referenshanteringsprogram

För att förenkla hanteringen av referenser och referenslistor finns det flera olika verktyg, så kallade referenshanteringsprogram. Med dem kan du samla, organisera och presentera dina referenser. Du slipper att skriva bibliografier eller referenslistor för hand. Detta sköter referenshanteringsprogrammet.

Det finns olika programalternativ, några av dessa är:

Vi erbjuder introduktioner i referenshanteringsprogrammen Zotero och EndNote (till både LiU-anställda och studenter).

Skriver du uppsats själv, eller är ni flera som skriver samtidigt och behöver hjälp med att ordna era referenser? Vi kan ordna ett introduktionstillfälle för dig eller er.

Boka introduktion

Resurstillfällen

Medicinska biblioteket erbjuder vanligtvis öppna introduktioner flera gånger per termin i referenshanterings-
programmen Zotero och EndNote.
Dessa tillfällen är pausade nu under Covid-19. Vill du ha hjälp att komma igång med programmen
kan du boka handledning via zoom här: Boka handledning i EndNote eller Zotero