Evidensbaserad fysioterapi

Evidensbaserad fysioterapi - informationskällor

Riktlinjer och vårdprogram

Allmänt

"Evidens betyder bästa tillgängliga vetenskapliga bevis. Att arbeta med EBM innebär att kombinera evidens med kliniskt kunnande och patientens unika situation och önskemål." SBU, 2009

Läs en längre introduktionstext här.