Artiklar och databaser

PubMed - världens största medicinska databas

Andra relevanta databaser/söktjänster för fysioterapi

Hur får jag tag på artikeln?

Allt om hur man kommer åt fulltexten hittar du här.

Några korta tips:

1. Klicka på eventuell fulltext/pdf-länk eller LiU Full Text i databasen.

2. Sök på tidskriftens titel i UniSearch  för att se vilka tryckta och elektroniska tidskrifter som finns via biblioteket.

3. Beställ kopia från annat bibliotek