Referenser

Referenser

Utöver ens eget arbete måste man också ta reda på vad andra kommit fram till. Använder man andras arbete måste man redovisa det med tillräckligt identifierande och specifik information, så att man ger erkännande till dem vars arbete man använt och så att läsaren kan hitta till källan.

En referens består dels av den fullständiga referensen i referenslistan efter texten, dels en kort hänvisning till denna i den löpande texten. Det finns en mängd olika referensstilar som skiljer sig åt vad gäller praxis för exakt var och hur man infogar dessa hänvisningar i själva texten och hur referenslistan ska se ut.

På Fysioterapeutprogrammet ska ni använda Vancouver eller APA.
Använder du APA - ska du använd guiden från Karolinska Institutets bibliotek.

 

När måste jag ange referens/referera?

  • När du återger andras text med egna ord (parafraserar)
  • När du sammanfattar andras text (summerar)
  • När du gör ett ordagrant citat

Exakta citat

Om man gör ett ordagrant citat är det mycket viktigt att vara noggrann!

Exakta citat markeras med citattecken för kortare citat i den löpande texten. Om det gäller längre exakta citat markeras det istället genom eget stycke med indrag (s.k. blockcitat).