Referenser

Referenser

Utöver ens eget arbete måste man också ta reda på vad andra kommit fram till. Använder man andras arbete måste man redovisa det med tillräckligt identifierande och specifik information, så att man ger erkännande till dem vars arbete man använt, och så att läsaren kan hitta till källan.

En referens består dels av den fullständiga referensen i referenslistan efter texten, dels en kort hänvisning till denna i den löpande texten. Praxis för exakt var och hur man infogar dessa hänvisningar i själva texten, samt andra detaljer som ej framgår av referensstil-sidorna, kan variera.

Generellt ska du vara så otvetydig du kan, och infoga så nära i texten som möjligt. Vid flera hänvisningar, spjälka upp så läsaren aldrig behöver vara osäker på vilken referens du hänvisar till. Påminn vid längre referat om vem du hänvisar till.

På Fysioterapeutprogrammet ska studenterna använda sig av Vancouver eller APA.
Använder du APA - använd guiden från Karolinska Institutets bibliotek.

 

När måste jag ange referens/referera?

  • När du återger andras text med egna ord (parafraserar)
  • När du sammanfattar andras text (summerar)
  • När du gör ett ordagrant citat

Exakta citat

Om man gör ett ordagrant citat är det mycket viktigt att vara noggrann!

Exakta citat markeras med citattecken för kortare citat i den löpande texten. Om det gäller längre exakta citat markeras det istället genom eget stycke med indrag (s.k. blockcitat).