Examensarbeten

Hitta examensarbeten

Publicera uppsatser/ examensarbeten elektroniskt

Redan 2005 togs beslut om målsättningen att alla examensarbeten och uppsatser producerade vid LiU ska publiceras elektroniskt.

Detta innebär bl.a. att fulltexten görs tillgänglig på Internet via LiU E-Press/DiVA.