MeSH/medicinska sökord

MeSH- Medical Subject Headings

MeSH (Medical Subject Headings) är den kontrollerade vokabulär som används i den medicinska databasen PubMed